Olika versioner hanterades genom att skapa olika Excel-ark

English.
English.

2019 Leave a comment Share this:
Friday September 11, 2020

Video Reel 2018 Problem Addict – Drown Me In Estrogen (Live) – Petra’s 12/27/2018 100 Strangers Project – How I approach strangers and take their portraits. January 27, 2019 Leave a comment Share this: . Twitter. Facebook. Like this:. Like Loading. Related. This entry was posted in 100 Strangers, Video and tagged , approaching, , documentary, , […]

The post 2019 Leave a comment Share this: appeared first on M88 Mobile.

7 Tips to Stay Fit Without Exercising
Monday October 12, 2020

Everyone wants to be fit. However, it could be hard to keep being one through workouts if you have a hectic schedule everyday. With the countless number of workloads, commitments and relationships that need your attention and time, you are usually forced to skip your workout. In order for you to not lose your progress […]

The post 7 Tips to Stay Fit Without Exercising appeared first on M88 Mobile.

”Vi har inget system – Excel är bra men…”

De flesta företag använder Excel för att lösa behov i sin dagliga verksamhet

Vi har märkt att det fungerar mer eller mindre bra.
Några av de vanligaste problemen med Excel-lösningar som vi har identifierat är: Lätt att göra fel.
Svårt för fler än en användare att arbeta med samma data.
Saknar spårbarhet av ändringar.
Bristfällig integration med bakomliggande system.
Få vet hur lösningen fungerar.
Om ni önskar ett modernt webbaserat system, skräddarsytt för er process, tätt integrerat med bakomliggande system, sökbart, med behörighetsstyrning och som kan köras i molnet – då har vi lösningen för er.
Vi har omvandlat ett stort antal lösningar i Excel till system med alla goda egenskaper hos ett affärssystem, men utan dess nackdelar.

System som kunden kan förändra och växa med efter verksamhetens behov

Vi utgår ifrån er befintliga lösning, data samt processer för att ta fram en kravspecifikation och förslag på ny lösning tillsammans med er.
Lösningens komponenter utvecklas stegvis med täta avstämningar, i små korta projekt för att snabbt få effekt i verksamheten.

Quick Tip: Install hub for GitHub on Ubuntu April 13
Tuesday September 08, 2020

Categories:. Category Archives:. CLI Design Best Practices July 23 2020 Posted in. No comments. Quick Tip: Install hub for GitHub on Ubuntu April 13, 2019 Posted in. No comments. Quick Tip: Extract Data from Highcharts September 14 2018 Posted in. No comments. How To See A Process’s Environment in Linux January 4, 2017 Posted in. […]

The post Quick Tip: Install hub for GitHub on Ubuntu April 13 appeared first on M88 Mobile.

Vi bygger lösningarna på vår plattform Comflow som snabbt ger lösningar av hög kvalitet

Vi kan affärssystem, verksamhet, teknologi och systemutveckling.

Exempel på lösning – System för försäljningsbudget

Utmaning I kundens gamla Excel-lösning exporterades data från affärssystemet en gång per månad till 20 Excel-filer fördelat per säljenhet med drygt 60 000 budgetposter.
Filen skickades sedan till respektive säljenhet som uppdaterar budgeten på lägsta budgetpostnivå.
Volymerna aggregerades sedan via pivottabeller till olika nivåer.
Eventuella justering genomfördes på budgetpostnivå.
När budgeten var klar skickades den tillbaka till den centrala enheten där data kopierades manuellt till en gemensam Excel-fil för analys och vidare bearbetning.
Olika versioner hanterades genom att skapa olika Excel-ark.
Sammantaget var arbetet omfattande och tungrott, kvaliteten på budget tveksam och samspelet mellan enheterna bristfällig.

Lösning En ny webbaserad lösning för budgetering

En budget skapas och publiceras centralt baserat på historik eller tidigare budget

Respektive affärsenhet uppdaterar och godkänner sin budget på valfri nivå.
När hela budgeten är godkänd skapas en ny version som bearbetas vidare centralt.

När budgeten är godkänd av företagsledningen förs den över till CRM-systemet

Fördelar med systemet   Genererar underlag för framtida beslut

Integrerat med affärssystemet.
Åtkomst till olika delar av budget styrs av behörighet.

En ny budget kan skapas baserat på historik eller tidigare valfri budget

Volymerna aggregeras uppåt och fördelas nedåt med automatik.
Artiklar, kampanjer med mera kan läggas till av användaren.
Belopp omräknas automatiskt till olika valutor.
Affärsenheten kan successivt göra klart och godkänna budgeten.
Flera versioner av en budget kan skapas och jämföras mot varandra.
Excel då.
Hela processen är inte inkluderad i den nya lösningen.

Beslutet är att ersätta Excel stegvis med fokus på de processteg som ger störst effekt

Data kan därför enkelt exporteras från verktyget till Excel och bearbetas vidare i processen.